☎ 1800 234 533 📧 info@kimcuongvang.com 🕘 Làm việc từ 9h00 – 21h00 các ngày từ thứ 2 đến chủ nhật

Chính sách giải quyết tranh chấp, khiếu nại

01-04-2021 / (5359 lượt xem) Kim Cương Vàng luôn sẵn sàng tiếp nhận và xử lý các khiếu nại của khách hàng liên quan đến các giao dịch được thực hiện tại Sàn TMĐT Kim Cương Vàng.

Chính sách giải quyết tranh chấp, khiếu nại

Khi có bất kỳ khiếu nại, tranh chấp nào xảy ra liên quan đến hợp đồng được giao kết trên Sàn TMĐT Kim Cương Vàng, khách hàng vui lòng thông báo đến BQT trong thời gian sớm nhất. Chúng tôi luôn đề cao cách thức giải quyết hòa giải, thương lượng giữa các bên nhằm duy trì mối quan hệ tốt đẹp và sự tin tưởng của Khách hàng vào các Sản phẩm trên Sàn TMĐT Kim Cương Vàng. Kim Cương Vàng cam kết sẽ giải quyết mọi tranh chấp, khiếu nại trên cơ sở khách quan, dựa trên thỏa thuận hợp đồng và quy định pháp luật.

Quy trình tiếp nhận và xử lý khiếu nại, tranh chấp được thực hiện như sau:

Bước 1: Khách hàng khi có bất kỳ khiếu nại về Sản phẩm mua tại Sàn TMĐT Kim Cương Vàng, vui lòng thực hiện:

Bước 2: Bộ phận tiếp nhận khiếu nại của Kim Cương Vàng sẽ liên hệ lại với Khách hàng để làm rõ về các yêu cầu, đồng thời xác nhận lại sự việc và sẽ thông báo tới khách hàng trong thời gian sớm nhất (không quá 5 ngày làm việc từ khi tiếp nhận khiếu nại).

Bước 3: Kim Cương Vàng có quyền yêu cầu khách hàng cung cấp các thông tin, bằng chứng liên quan đến giao dịch mua bán Sản phẩm để xác thực và làm rõ sự việc, từ đó có hướng giải quyết phù hợp.

Bước 4: Mọi tranh chấp phát sinh sẽ được ưu tiên giải quyết thông qua đàm phán, thương lượng.

Các bên bao gồm Khách hàng, Nhà cung cấp dịch vụ/Người bán, đơn vị vận chuyển phải tích cực giải quyết vấn đề đang được khiếu nại. Các bên có liên quan phải có trách nhiệm cung cấp văn bản giấy tờ chứng thực thông tin liên quan đến sự việc đang gây mâu thuẫn.

Sau khi đã giải quyết xong vấn đề tranh chấp, các bên có trách nhiệm báo lại với Kim Cương Vàng. Trong trường hợp giao dịch phát sinh mâu thuẫn do lỗi từ Người cung cấp dịch vụ/Người bán, Kim Cương Vàng sẽ áp dụng các hình thức xử lý thích đáng tùy thuộc vào mức độ sai phạm. Đồng thời, Nhà cung cấp dịch vụ/Người bán phải có trách nhiệm bồi thường, bồi hoàn cho Khách hàng thỏa đáng trên cơ sở thỏa thuận với Khách hàng.

Trong vòng 30 ngày, nếu thương lượng không thành, các bên có thể đưa tranh chấp ra giải quyết tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền.

1800 234 533